Skip links

Ros til Østfold på klimamøte

I år skal det gjennomføres to store internasjonale klimaprosesser, fullføring av regelverket for gjennomføringen av Paris-avtalen og den såkalte Talanoa-dialogen.  Dialogen skal gjøre opp status for hvor vi står i arbeidet med utslippsreduksjoner, hvor vi bør være for å nå Paris-målene og hvordan vi kommer dit.  Målet er å framheve gode klimaløsninger og legge grunnlaget for at alle land hever sine ambisjoner i tråd med Paris-avtalens målsettinger.

Klimaløsningene bygges i samspill mellom statlige og ikke-statlige aktører. Det er derfor lagt opp til bred involvering av statlige og ikke-statlige aktører i alle land.

I Norge har samarbeid mellom stat og kommunesektor resultert i flere nye klimaløsninger med stor overføringsverdi, som byvekstavtalene, el-fergerevolusjonen og fossilfri anleggsdrift. Hvordan vi har kommet fram til disse resultatene og hvilke erfaringer vi har gjort oss er spørsmål av stor internasjonal interesse.

I forbindelse med dette deltok leder av Klima Østfold, René Rafshol, denne uken på et dialog-møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Temaet for samlingen var «Hvordan bidrar samarbeid mellom stat og kommune til klimamålene?» og møte var arrangert av KS. Møte utgjør en viktig del av Norges bidrag til Talanoa-dialogen og resultatene fra diskusjonen vil bli meldt inn til FN.

Under dialog-møte fikk Rafshol anledning til å fortelle andre deltakere om prosjektet «Test av fossilfrie arbeidsmaskiner».

– Det var god dialog hele veien. Jeg syns møte var et bra tiltak og det var ekstra hyggelig at Heidi Sørensen (Direktør i klimaetaten Oslo kommune og gruppeleder under møte) brukte prosjektet «Test av fossilfrie anleggsmaskiner» som et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner, forteller Klima Østfold-lederen.

Flere parter roste Østfold og innsatsen som har blitt lagt ned. I forkant av møte hadde Rafshol kontakt H&H Maskin AS, som leverer mange av maskinene som blir leid ut i prosjektet. De kunne fortelle om en stor økning av interesse etter prosjektets start.

– Ifølge H&H Maskin AS har prosjektet vært helt avgjørende for å opprette interesse og overbevise potensielle kunder. Bedriften har solgt hele 15 maskiner etter Østfold fylkeskommune begynte med utlån av de fossilfrie maskinene. Mulighetene for å få disse maskinene ut i markedet har økt betraktelig på grunn av prosjektet, sier René Rafshol.

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg. Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030, og nå er turen kommet til å se på mulighetene for å ta i bruk fossilfrie maskiner.

Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg vil vi samarbeide med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

Prosjektet vil leie inn aktuelle maskiner og deretter låne disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en kort periode. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende. Prosjektet er også en del av Interreg-prosjektet Fossilfri2030.

Les mer om prosjektet her.