Skip links

Skandinavias største biogasskonferanse kommer til Østfold

Den 25. – 26. april vil rundt 400 deltakere delta på Skandinavias Biogasskonferanse 2018 i Fredrikstad. Dette er den første gangen konferansen arrangeres på norsk jord.

Konferansen arrangeres blant annet av Biogass Oslofjord, som er et nettverk av fylkeskommunene Østfold, Akershus, Telemark, Vestfold og Buskerud samt Oslo kommune. De andre aktørene er Biogas2020 og Oreec.

Det er fremdeles ledige plasser, og konferansen er åpen for alle.

Ifølge programmet går deltakerene to meget interessante dager i møte fylt med foredrag, utstillere, matchmaking, studieturer, festmiddag, interessante workshops og masse muligheter for networking med aktører fra hele biogassens verdikjede.

Dette blir den tredje konferansen i regi av Interreg-prosjektet Biogas2020, hvor vi håper på å kunne leve opp til de ytterst suksessfulle konferansene i Trollhättan i oktober 2016 og i Skive i november 2017. Konferansen arrangeres av Biogass Oslofjord og Østfold fylkeskommune som en del av det Interreg finansierte prosjektet Biogas2020.

Den 25. april vil konferansen bli oppdelt i 3 spor, hvor det vil komme mer enn 30 foredragsholdere og fortelle om deres erfaringer og gi inspirasjon til forskjellige nye aspekter i biogassens verdikjede.

– Konferansen har utviklet seg til å bli «det stedet» hvor bransjen treffes. Her deltar det aktører fra Norge, Sverige og Danmark, men vi har også hatt deltakere fra Portugal og Øst-Europa. Skandinavias Biogasskonferanse 2018 vil fokusere på transport, nye markeder og sirkulær økonomi. Samtidig ønsker vi å vise frem hvilke nye teknologiske løsninger som finnes, gi en vekker i forhold til hvordan man kommuniserer biogass og inspirere deltakerne til å fortsette den gode jobben de allerede gjør, sier Cecilie Agnalt, Nestleder, Samferdselskomiteen Østfold fylkeskommune.

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/03/4v4a7965b-1024×682-2.jpg (center)

Politisk paneldebat

Under Skandinavias Biogasskonferanse 2018 vil det bli avholdt en politisk paneldebatt. Her vil regionale og nasjonale politikere delta for å diskutere biogassens rolle som et klimavennlig drivstoff i Skandinavia. Debatten vil bli ledet av moderator.

Stor utstillingsmesse

I Fredrikstad vil det være en stor utstillingsmesse. Her kan du som utstiller vise frem dine nyeste produkter til biogassektoren og møte potensielle kunder blant de 300-400 deltakerene, som vil besøke konferansen. Utstillingen vil være åpen fra 8.00 – 17.00 den 25. april.

– Ustillingsmessen i Fredrikstad vil bestå av mer enn 20 stands og både store og små kjøretøy utendørs. Vi ønsker å vise frem bredden av mulighetene som allerede finnes ved bruk av biogass. Dermed er vi glade for å ha fått med oss store navn som Iveco og Møller gruppen. De vil stille med forskjellige kjøretøy på konferansen, forteller Agnalt.

Den 26. april vil formiddagen gå med til studiebesøk og workshops. Her kan deltakerene besøke blant annet Borregaard, Frevar og NIBIO/NMBU, eller bli med på workshops rundt temaene biogassteknologi, anlegg og kommunikasjon.

– Studieturene og workshopene er en mulighet til å få ny inspirasjon, lære ny teknikker og få en dypere innsikt i verdikjeden. Deltakerene har blant annet mulighet til å reise på studietur til Borregaard, Frevar og biogasslaboratoriet hos NMBU/NIBIO, men de kan også velge å fordype seg i kommunikasjon, nye teknologier eller utvikle nye digitale verktøy. Så her er det noe for alle, sier Cecilie Agnalt.

Er du interessert i sirkulær økonomi? Markedet for biogass i Skandinavia? Bruk av biogass til transport? Utvide din kundeportefølje? Da bør du kapre en av de gjenværende plassene på Skandinavias Biogasskonferanse 2018.

Påmeldingen er åpen – sees vi?

Meld deg på via www.biogas2020.se

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/03/Tiff-høy-oppløsning.jpg (center)