Skip links

Norges største klimamobilisering skjer nå – fra 18. til 28. januar

Aldri før har det vært samlet så mange engasjerte for klimasaken i Norge. Klimafestivalen § 112 går av stabelen fra 18. til 28. januar. Dette er en annerledes festival – den skjer rundt i hele landet samtidig, på ulike scener og er skapt gjennom utelukkende frivillig arbeid. Festivalen viser folks engasjement, men også organisasjoner, kultur, næringsliv og forskning.

2017 er tredje året Klimafestivalen 112 arrangeres, i januar 2016 var det over 140 arrangementer fordelt på 23 byer og tettsteder i Norge – fra Svalbard til Lista. Klimafestivalen er en markering som tydelig viser folks klimaengasjement med en bred, kraftfull og kreativ mobilisering.

Å oppfylle målene fra klimaavtalen i Paris krever et tydelig og stort folkelig engasjement i alle land. Klima og det grønne skiftet var temaet på NHOs årskonferanse 2017, store deler av næringslivet og meningsmålinger viser at det er en forventning og vilje til å møte klimautfordringene. Men politikerne gjør ikke nok for å få til de nødvendige endringene de neste ti kritiske årene. I år er det Stortingsvalg, og Klimafestivalen er en av markeringene som ønsker å vise politikerne at folk i hele Norge ønsker at de skal gjøre ord til handling i klimaspørsmålet.

Se programmet og les mer om Klimafestivalen

klimafestivalen112.no/arrangementer | Om Klimafestivalen 112 | #Klimafestivalen112

Norge har verdens vakreste grunnlovsparagraf, § 112

Det samlende fokuset er grunnlovens paragraf 112 – politikerne ble enige om en skjerpet ordlyd i 2015.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Norsk klimanettverk

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil gi klimakampen et ekstra løft og er initiativtaker og koordinator av Klimafestivalen § 112.  Norsk klimanettverk samarbeider med forskningsmiljøer, organisasjoner og kulturliv for å gjennomføre tiltak som kan dytte klimasaken i riktig retning. Nettverkets mål er å nå ut til et bredere publikum.