Skip links

Velkommen til markedskonferanse om solenergi i solfylket Østfold

Østfold er et av de beste solfylkene i landet, og både fylkeskommunen og flere av kommunene har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg. Landbrukssektoren i fylket er også fremoverrettet, og ønsker å se nærmere på mulighetene for lokal produksjon av energi, blant annet fra sol. Derfor inviterer vi næringen til dialog om hvordan vi kan gjennomføre best mulig innkjøpsprosesser.

«Solenergi i solfylket Østfold» skal bidra til økt bestillerkompetanse på solenergi og energisystemer for offentlige oppdragsgivere/innkjøpere. Vi ønsker samtidig at leverandørene skal få bedre innsikt i offentlige innkjøpsprosesser. Gjennom denne dialogen håper vi å få svar på følgende spørsmål:
1. Hva bør vi tenke på når vi utarbeider kravspesifikasjoner til innkjøp av ulike typer solenergiløsninger?
2. Hvilke løsninger for styring finnes, og kan vi få styringsløsninger som fungerer på tvers av ulike systemer, både for solvarme og solstrøm?
3. Hvilke løsninger for lagring finnes, og hva bør vi tenke på i planleggingsfasen for å optimalisere bruk og lagring av solenergien?
4. Hvilke nye produkter er på vei inn i markedet?

Konferansen åpnes av leder av Klima Østfold, og ordfører i Råde, René Rafshol. Blant innlederne finner vi representanter fra næringen, ved blant annet Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen, og innkjøpere fra Østfold fylkeskommune og Agrikjøp – Landbrukssamvirkets innkjøpsorganisasjon. Stanislas Merlet fra Multikonsult og Ragnhild Bjelland-Hanley fra Solenergiforeningen vil gi gode råd om hva man bør tenke på når man skal gjøre innkjøp av solenergi, mens Ole Christian Østreng fra Aurskog-Høland kommune deler sine erfaringer. Mot slutten av dagen inviteres konferansedeltakerne til diskusjon basert på noen eksempler fra ulike typer bygg Østfold fylkeskommune vurderer solenergiløsninger for.
 

Gjennom hele konferansen blir det anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer, og leverandører er velkomne til å vise fram sine løsninger (stand/utstilling) i tilknytning til konferanselokalet. Innspill, spørsmål og kommentarer kan også gjerne sendes skriftlig til stijen11@ostfoldfk.no.