Skip links

Klimarådsmøte – Klima Østfold

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfold, fylkeskommunen og fylkesmannen om gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk.

Klimarådet består av fylkesordfører og ordførere fra de deltagende kommunene, samt miljøverndirektør hos Fylkesmannen, eller deres stedfortredere.

I år skal Klimarådet for første gang siden oppstarten i 2012 velge ny leder, ettersom Mosseordfører Tage Pettersen takker av, etter stor innsats.

Etter klimarådsmøtet blir det en liten rundbordskonferanse om klimamål, klimagassbudsjett og -regnskap.

  1. 12:00 -13:30:         Klimarådsmøte
  2. 13:30 -14:30:         Rundbordskonferanse:

Hvordan kan vi få nytte av klimamål, klimagassbudsjett og -regnskap i kommunene?

– Introduksjon om forpliktelser, ulike perspektiver til klimagassregnskap og hva som gjøres i ulik regi i Østfold: Guro Nereng, koordinator Klima Østfold

– Eksempler fra Fredrikstad, Grete Rasmussen

– Rundbordsdiskusjon: Hvordan operasjonalisere i kommunene sett i lys av ressurser? Hvordan inkludere i rullering av energi- og klimaplaner? Hva bør politikere etterspørre?

Dokumenter:

  • Årsrapport 2016 Klima Østfold – Last ned
  • Handlingsplan 2017 Klima Østfold – Last ned