Skip links

Mobiliserer til Klimasats i Østfold

Regjeringen har utlyst inntil 150 millioner kroner til klimatiltak i kommunene gjennom del to av tilskuddsordningen ”Klimasats”. 12.januar inviterte Klima Østfold til workshop på Fylkeshuset i Sarpsborg.

Hensikten med workshopen var å bidra til at kommuner i Østfold sender mange og gode søknader også i runde to på Klimasats-midlene. På workshopen ble det gitt informasjon om tilskuddsordningen og tips til hvordan man kan komme med gode ideer og skrive gode søknader.

Ida Bjørkum, Miljødirektoratet, holdt en innledning om selve Klimasatsordningen, evaluering av forrige Klimasats-utlysning og prioriteringer i årets utlysning. Ved forrige utlysning fikk Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold innvilget 14,7 millioner kroner til 12 prosjekter. Miljødirektoratet nevnte at de hadde mottatt mange og gode søknader fra Østfold og Klima Østfold.

Klimasats

Gjennom andre runde av ”Klimasats” tildeler regjeringen kommunene inntil 150 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Søknadsfristen for andre runde er 15.februar 2017. Det er kun kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som kan søke, men prosjektene kan gjennomføres og finansieres sammen med næringsliv, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og private.

Tilskuddsordningen åpner for klimatiltak i fem tiltaksgrupper:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Gruppearbeid

Dagen inneholdt informasjon og inspirasjon fra blant andre Miljødirektoratet, Østfold fylkeskommune, Klima Østfold og kommuner som fikk tilskudd i første runde av ”Klimasats”. En viktig del av dagen var å gi muligheter for gruppearbeid innenfor de fem tiltaksgruppene. Det var stort engasjement blant de fremmøtte, og mange hadde verdifulle innspill og spørsmål som både ble luftet i gruppene og i plenum.

Dagen ble avsluttet med en oppsummering i plenum, og det var bred enighet om at det også i runde to av ”Klimasats” vil komme søknader fra Østfold.

Fylkeskommunens og Klima Østfolds rolle i Klimasats-arbeidet er å fronte tilskuddsordningen og være en ressurs og hjelp i søknadsprosessen.

Prosessleder for dagen var Mona Nilsen, Miljøkom.