Skip links

Filososoficafé: Klimautfordringene – årnær’e sæ? 24/1-17

Tirsdag 24.januar 2017 kl. 19 på Glenghuset i Sarpsborg arrangerer Klima Østfold og Østfoldforskning filosofikafé. Arrangementet er en del av Klimafestivalen 2017. Vi ser på klimautfordringene og -løsningene med et filosofisk blikk og har derfor invitert filosof Bente Holm Svenbalrud til samtale med egne forskere fra Østfoldforskning og spennende gjester fra LO, KS, Emballasjeforeningen, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Høgskolen i Østfold, RUTER og Kinect Energy Group.

Vertskap er Mona Nilsen, Østfoldforskning/Miljøkom og Tage Pettersen, Ordfører i Moss og leder for Klima Østfold. Pettersen vil også delta i panelet.

Kaféen på Glenghuset vil være åpen fra kl. 18-21:30.

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2017/01/Tage-1024×574.jpg

Paneldeltakere er:
  • Hans Petter Kildal, Director Sustainability & origination at Kinect Energy Group
  • Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn
  • Helge Normann Ramsdal, professor, Høgskolen i Østfold
  • Aina Stensgård, forsker, Østfoldforskning
  • Frode Hvattum, strategisjef, RUTER
  • Kari Bunes, direktør, Emballasjeforeningen
  • Lasse Jalling, avdelingsdirektør, avdeling for samferdsel, plan og miljø, KS
  • Anne Beth Skrede, klima- og miljørådgiver, LO
  • Erik Svanes, seniorforsker, Østfoldforskning

Mange er enige i at klimakrisen er vår tids mest brennende utfordring. Men de færreste orker å forholde seg til det i praktisk handling og politikk, både på enkeltindivid- og makronivå. Samtidig blir Paris-avtalen ikke bedre enn vi gjør den til. Hvilke ressurser og utfordringer finnes i filosofien og moralen i møte med klimautfordringene? Hvordan kan vi mobilisere til klimahandling drevet av tro, håp, kjærlighet og raseri, mer enn av dårlig samvittighet?