Skip links

På jakt etter ny «grønn» jobb? Østfold tar deg gjerne imot!

Det grønne skiftet er godt i gang i Østfold, noe som gjenspeiles i antall «grønne» stillingsannonser på Finn.no.

Ser man på listen som ligger ute pr januar 2017 er det flere bedrifter som søker etter nye ansatte. Dette gjelder blant annet SolcellespesialistenNCE SmartFortum og Smart Energi.

Felles for alle bedriftene er at de opplever vekst og økt etterspørsel etter sine produkter og tjenester.

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Hvilken rolle kan norske bedrifter spille for å løse utfordringene og bidra til en bedre fremtid? Hvordan sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og videre vekst i Norge?

Ifølge en rapport utført av IRENA i 2014 kan man med nok investeringer øke antall grønne arbeidsplasser i verden til 16,7 millioner fram til 2030. 

Jobbene vil komme både innen kraftproduksjon, i byggsektoren, innen transport og i industrien. I 2030 vil de aller fleste være innen bioenergi, med anslagsvis 9,7 millioner jobber.

På samme tidspunkt vil det være om lag to millioner jobber i tilknytning til både vindenergi, solenergi og soloppvarming.

En ny rapport, utarbeidet av Thema Consulting Group AS på vegne av Avfall Norge og Biogass Oslofjord, slår fast at potensialet er stort for biogass og biogjødsel på Østlandet. Ved en produksjonsøkning på Østlandet til 2.000 GWh har vi beregnet en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3.300.

Til sammen blir dette mange nye «grønne» arbeidsplasser i «Det grønne Østfold».