Skip links

Klima Østfold inviterer til kurs i Green Nudging: Dytt ansatte og innbyggere i miljøvennlig retning

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/11/image001.jpg

Fredag 9. desember kl. 10.00–15.00

Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersens vei 39.

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet.

Nyere atferdsforskning viser at våre beslutninger i stor grad påvirkes av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen ligger til grunn for en stadig større oppmerksomhet om atferdspsykologien som kalles nudging.

En nudge er et lite dytt i ”riktig” retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at de tenker på det. Nudging har egentlig vært brukt lenge i markedsføring og i detaljhandelen, men nå har metoden blitt testet ut på miljø- og klimaspørsmål. Eksempler på slik nudging er at skjemaer for strømavtaler har ferdig avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbeltsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig eksponert i butikken.

Workshopen gir deg kunnskap i:

  • atferdsforskning og sentrale begreper, som kognitiv dissonans, beslutningsarkitektur, kommunikasjonsutfordringer i arbeidet med miljø og klima, og gode eksempler
  • hvilke aspekter av menneskelig atferd og samfunnsstrukturer som hindrer bærekraftig forbruk ved å bruke tradisjonell informasjon
  • hvordan ikke-bærekraftige atferdsmønstre kan identifiseres, analyseres og møtes med tiltak som gjør det enkelt å velge rett
  • verktøy og metoder slik at du kan jobbe med nudging i egen organisasjon og ovenfor innbyggerne

Workshopen passer for:

Alle som ønsker å lære mer om atferd og nudging og om hvordan dette kan brukes i praksis. For eksempel:

  • Ansatte i kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune som jobber med klima eller som ønsker å innarbeide dette i virket sitt
  • Folkevalgte
  • Folk i frivillige organisasjoner som jobber med tematikken
  • Må være tilknyttet Østfold

Praktisk informasjon

Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersens vei 39.

PrisGratis. Dersom du ikke deltar på kurset til tross for påmelding vil din organisasjon få et ”no show”-gebyr på kroner 500,-

Gå til påmeldingsskjema

Maks. antall deltakere: 30


Påmeldingsfrist: 
5. desember 2016

Har du spørsmål? Kontakt guron@ostfoldfk.no

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/11/image002.png

Mona Nilsen har de siste 20 årene jobbet med miljøinformasjon og miljøkommunikasjon. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og virksomheter når det gjelder miljøkommunikasjon, kampanjeutforming, medvirkning og kunnskapsformidling. Mona er daglig leder i Miljøkom, og hun jobber som idéutvikler, prosjektleder, miljøkommunikator, foredragsholder, moderator og rådgiver. Mona er opptatt av at kommunikasjonen skal virke.

www.miljokom.no

mona@miljokom.no

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/11/image005.png

Mats Lönngren er daglig leder og rådgiver i det svenske firmaet Mikom. Mats er utdannet agronom og miljøkonsulent, og han har lang erfaring med miljøkommunikasjon. I 1992 startet han Sveriges første universitetskurs i miljøkommunikasjon. Mats har jobbet som en miljøpedagog g i Lund i Sverige, og har siden 1997 vært selvstendig næringsdrivende. Mats synes det er spennende å finne nye veier og innganger med kommunikasjon.

www.mikom.se

lonngren@mikom.se

DIVIDER

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Østfold om klimaarbeid.