Skip links

Energiforum Østfold setter grønne jobber på agendaen

Energiforum Østfold inviterer sammen med Litteraturhuset i Fredrikstad til et kveldsmøte mandag der linjene trekkes fra Klimaavtalen i Paris til grønne arbeidsplasser i Østfold.

– Vi ønsker å vise folk i Østfold et lite knippe av spennende grønne næringer i fylket og også peke på hva som gjøres for å styrke eksisterende næringsliv og nyetableringer, sier leder for Energiforum Østfold, Andreas Lervik. Lervik er også leder for Nærings- og kulturkomiteen i Østfold fylkesting.

Under overskriften Fra Paris til Østfold – hvilke jobbmuligheter gir klimaavtalen? vil publikum få en introduksjon om Parisavtalen og hvordan fremtidens lavutslippssamfunn kan bli. Lokale Elin Økstad som til daglig jobber med klimatiltak i Miljødirektoratet setter dermed bakteppet for ulike Østfold-aktører som representerer industri, digitalisering, sirkulærøkonomi, kunnskapsnæringen og klimasmart landbruk.

– Vi håper at publikum vil synes det er interessant i få et sjeldent innblikk i bedrifter som Borregaard, Smart Innovation Østfold og Østfoldforskning med flere, og hvilke klimaløsninger disse bedriftene jobber med, sier Lervik. Jeg har også forventninger til å få høre aktørenes fremtidsvisjoner for Østfold.

– Dessuten vil det være en god bonus med arrangementet om vi kan gjøre Energiforum Østfold litt mer kjent. Det er første gang vi kommer oss ut av de trygge møterommene, og forhåpentligvis treffer vi en interesse hos folk, avslutter en smilende Lervik,

Energiforum Østfold er et nettverk med aktører fra næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og det offentlige i Østfold som har som formål å bidra til å utvikle Østfold til et ledende fylke når det gjelder omstilling til mer klimavennlige energikilder og sikre energiforsyningen i Østfold.

DIVIDER

Fra Paris til Østfold – hvilke jobbmuligheter gir klimaavtalen?

Klokken : 19:00 – 20:30

Pris: Gratis

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad
Sal: Egalia

Arrangør: Energiforum Østfold og Litteraturhuset

Litteraturhusets omtale av arrangementet:

http://litthusfred.no/events/fra-paris-til-ostfold-hvilke-jobbmuligheter-gir-klimaavtalen/