Skip links

Toppnavn klare for Østfoldkonferansen

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2016/11/melandogkreutzer_420.jpg

Næringsminister Monica Mæland og Idar Kreutzer i Finans Norge gjester Østfoldkonferansen 17.- 18. januar.

– Vi er svært glade for at vi allerede har fått to så store navn på plass. Mæland og Kreutzer spiller på forskjellig vis svært sentrale roller i omstillingen til det grønne skiftet, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen som leder konferansestyret for Østfoldkonferansen.

Det grønne Østfold

17. og 18. januar er det klart for Østfoldkonferansen 2017. Hovedtema er Det grønne Østfold. Konferansen skal altså handle om næringsutvikling sett i lys av hva miljøkrav, ny teknologi og digitalisering vil gjøre med Østfold. Hvilke omstillinger kommer, hvordan henger vi med i utviklingen, og hvordan utnytter vi endringene til vår fordel? Kort sagt: Hvordan skaper det grønne skiftet flere muligheter for Østfold?

For tiden jobbes det med å fastsette det endelige programmet, men allerede nå er det altså klart at næringsminister Monica Mæland (Høyre) er blant gjestene på årets konferanse.
Hun deltar på konferansen 17. januar.

Mæland, som har vært næringsminister i Solberg-regjeringen siden 2013, skal blant annet snakke om hvordan regjeringen gjennom den kommende industrimeldingen skal tilrettelegge for verdiskaping, næringsutvikling og konkurransekraft i et lavutslippssamfunn.

Fra grønt ekspertutvalg til Østfoldkonferansen

En annen som er bekreftet klar er den profilerte og svært aktuelle næringslivslederen Idar Kreutzer. Han er i dag administrerende direktør i Finans Norge. Kreutzer utgjorde, sammen med den tidligere danske klima-og energiministeren Connie Hedegaard, det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. 28. oktober 2016 overleverte utvalget sin rapport til statsminister Erna Solberg og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Rapporten ser på hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn, blant annet med bakgrunn i klimaavtalen fra Paris.

I løpet av de kommende ukene vil flere gjester på konferansen offentliggjøres.
Østfoldkonferansen finner som vanlig sted på Quality Hotel & Resort Sarpsborg på Grålum.